Senast uppdaterad: 2016-04-13

VD-ord

Jag tillträdde som VD och koncernchef i Betsson AB den 1 mars 2016, men har arbetat i gruppen sedan 2012 i rollen som VD för bolagets viktigaste innehav Betsson Malta ltd, en roll som jag fortsatt kommer att ha parallellt med mitt nya uppdrag som VD och koncernchef för Betsson AB.

Det är en spännande tid för vårt bolag eftersom vi investerar i en industri som påverkas av många av de megatrender vi ser runt om oss i världen. Vårt jobb är att säkerställa att gruppen är redo att kapitalisera på de möjligheter som dessa trender skapar

UTVECKLINGEN 2015

Betsson gjorde ett starkt resultat 2015. Intäkterna ökade med 22,6 procent vilket innebar en rekordomsättning på 3 772 Mkr. Vårt rörelseresultat (EBIT) var 831,7 Mkr och resultat per aktie steg till 6,02 kronor.  Vår goda tillväxt gick hand i hand med en marginal som är bland de bästa i branschen och ett resultat av detta var att utvecklingen för Betssons aktie tydligt överträffade index på Stockholmsbörsen 2015.

LÅNGSIKTIGHET

Branschen för onlinespel befinner sig fortfarande i sin linda. 90 procent av världens spelande sker fortfarande offline. Under de kommande åren kommer vi fortsätta att se en strukturell tillväxt i takt med att spelare flyttar online och under den pro­cessen kommer vi också se många gamla monopol runt om i Europa bli svagare eller helt försvinna. De här förutsättningarna innebär en stark medvind för Betsson och genom att agera smart ska vi ta tillvara på de här möjligheterna.

På Betsson har vi en långsiktig syn på verksamheten. Vi har stött på många utmaningar sedan bolaget grundades 1963; nya lagar och regler, helt ny teknik, konkurrens och olika typer av skatter.

Trots det har Betsson haft en stark utveckling. Ett tydligt bevis på det är att bolaget, tillsammans med bolag som H&M, Ericsson och Autoliv, varit en av de bästa investeringarna på Stockholmsbörsen under de senaste tio åren. Det går inte att förneka att Betsson haft en imponerande förmåga att hela tiden utvecklas och anpassa sig till nya förutsättningar och det kommer vi fortsätta ha.

Innovation är en del i vårt DNA, och jag har sett den på nära håll under mina fyra år som VD för vår operativa verksamhet på Malta. Vilka utmaningar som än dyker upp så hittar vi en lösning så att vi kan fortsätta växa och skapa värde för dig som aktieägare.

VÅRA BOLAG

I Betssons dotterbolag har vi medarbetare som arbetar passionerat och outtröttligt för att förbättra våra kunders upplevelse. Vi har en genuin tro på människors förmåga att skapa resultat. Utöver det har vi en stark strategi som fokuserar på fem centrala idéer:

• Vi utgår från kunden

• Digital marknadsföring

• Data

• Multibrand-strategi

• En gemensam teknisk plattform.

Sammantaget utgör detta grunden för vår framgång. Strategin och förmågan att genomföra den har skapat stort värde under de senaste åren och det är vår fasta övertygelse att detta värde­skapande kommer att fortsätta.

BETSSON AB:S ROLL

Betsson AB:s affärsidé är att investera i och förvalta snabbt växande bolag verksamma inom spel över internet. Men det är också viktigt för dig som aktieägare att förstå miljön vi är verksamma i.

STRUKTURELL MARKNADSTILLVÄXT

Många verkar söka efter vad som är nästa ”The big thing”. Vi på Betsson vet redan vad det är för vår del. Som jag nämnde inledningsvis så pågår en strukturell förändring som innebär att marknaden växer i takt med att spelare flyttar online. I världen sker ännu bara tio procent av allt spel online och även i Sverige är denna siffra låg, cirka 35 procent. Att spelandet online fort­sätter öka innebär en stor möjlighet under de kommande åren.

REGLERING OCH COMPLIANCE

I dag har Betssons dotterbolag licenser i Malta, Danmark, Storbritannien, Italien, Belgien, Estland och Georgien. Det vi ser nu är en stark trend där många länder i Europa inför lokalt reglerade marknader, och i denna förändring kommer Betssons dotterbolag att ansöka om fler licenser under 2016.  Precis som för andra hårt reglerade branscher så innebär regleringarna ökad komplexitet och högre kostnader för regel-efterlevnad. Ökningen av antalet lokalt reglerade marknader ger också ökade kostnader när olika typer av punktskatter införs. Dessa ökade kostnader skapar investeringsmöjligheter eftersom konkurrenter som saknar tillräcklig volym tvingas lämna mark­naden. När gamla monopol konkurrensutsätts på riktigt innebär även det tillväxtmöjligheter. En konsekvens av denna reglerings­trend är att vi vill öka andelen hållbara intäkter, det vill säga intäkter som är skattade lokalt och/eller kommer från en lokalt reglerad marknad.

KONSOLIDERING

Samtidigt som regleringarna pågår så sveper en konsolideringsvåg in över branschen. Aktörer på marknaden vill säkerställa att man har stordriftsfördelar när man ser ökade kostnader för regelefter-levnad. Betsson har varit aktiva i denna konsolidering genom förvärvet av Europe-bet under 2015 och Oranje & Kroon under 2014, och har ett fortsatt starkt intresse av att vara köpare i framtida konsolidering av den i dag fragmenterade marknaden for onlinespel.

INVESTERINGSSTRATEGI

Vi vill dra nytta av de möjligheter som uppstår i vår makro­miljö. Vi söker ständigt efter attraktiva bolag att förvärva, och då främst inom Europa och på marknader som är, eller är på väg att bli, lokalt reglerade. Självklart kommer vi alltid att överväga en bra möjlighet även om den inte nödvändigtvis passar i vår befintliga struktur.

Som aktieägare ska du inte förvänta dig några dramatiska förändringar i åt vilket håll vi driver Betsson:

1) Vi kommer fortsätta att aktivt söka förvärvsmöjligheter

2) Vi kommer sträva efter att öka andelen hållbara intäkter

3) Vi kommer säkerställa att den operativa verksamheten i våra investeringar drivs med hög kvalitet och utifrån sina strategier

 

Jag känner mig väldigt priviligierad som får vara en del av Betssons imponerande resa. Vi stöter givetvis på utmaningar under resan, men Betsson står på en stark grund som vi kan bygga vidare på genom att jobba hårt och hitta nya vägar för att växa. Vi kommer att ta till vara på de möjligheter som ligger framför oss.

 

Ulrik Bengtsson

VD och koncernchef Betsson AB

Kontakt

Pia Rosin
Vice President of Corporate Communication
pia.rosin@betssonab.com
+46 736 008 500
Kontakta
BETSSON AB (publ), Regeringsgatan 28, SE- 111 53 Stockholm Tel: +46 (0) 8 506 403 00, Fax: +46 (0) 8 735 57 44, org nr 556090-4251, info@betssonab.com | Integritet | Kontaktsida | Sidkarta |