Senast uppdaterad: 2016-09-05

Företagsledning

Bolagets verkställande direktör och koncernchef ansvarar för den löpande förvaltningen av såväl moderbolaget som koncernen. Den verkställande direktören leder koncernledningens arbete och fattar beslut i samråd med övriga i ledningen. Koncernledningen består av fem personer.

Koncernledningen har regelbundna verksamhetsgenomgångar under ledning av den verkställande direktören. Moderbolagets (Betsson ABs) verksamhet består i att förvalta och administrera bolagets investeringar och att utvärdera potentiella nyförvärv eller avyttringar. Koncernens spelverksamhet bedrivs på Malta, med en egen styrelse som hanterar operationella beslut samt med en egen operativ ledningsgrupp.

Betsson Malta:s självständiga styrelse har delegerat det operativa ansvaret för bolagets förvaltning till Betsson Malta:s verkställande direktör.

PONTUS LINDWALL

 

Pontus Lindwall
                 

VD och Styrelseledamot

Född 1965, Stockholm

Anställd i koncernen sedan 1991. Medlem av styrelsen sedan 2011, Styrelseordförande från 2011 till 2015-07-20 och fr o m 2016-03-01. VD och koncernchef 1998-2011 och igen 2015-07-21 till 2016-02-29. 

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Net Entertainment NE AB (publ.), Nya Solporten Fastighets AB och Mostphotos AB samt ett antal interna bolagsstyrelser.

Bakgrund: Mångårig erfarenhet från spelbranchen, både vad gäller offline- och onlinespel, bland annat som grundare till Net Entertainment, vd och koncernchef för Cherryföretagen. Pontus är Civilingenjör, KTH.

Pontus Lindwall är inte att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget i sin roll som arbetande styrelseordförande.

Aktieinnehav: 30 000 A-aktier och 1 000 000 B-aktier.

pia rosin


Pia Rosin
 

Ansvarig för bolagskommunikation & IR, Betsson AB

Född: 1976

Anställd i koncernen sedan 2016.

Bakgrund: Pia har haft olika befattningar inom  bolagskommunikation och investor relations (IR). Tidigare befattningar omfattar IR på försvars- och säkerhetsföretaget Saab och chef för IR och bolagskommunikation på Entraction, en leverantör av IT-plattformar för spelindustin. Pia har en magisterexamen i företagsekonomi från Lunds universitet. 

Aktieinnehav: 1 000 B-aktier, 45 000 köpoptioner.

abby cosgrave


Martin Thorvaldsson        

Vice President Legal, Betsson AB och Chefsjurist, Betsson Malta

Född: 1979

Anställd i koncernen sedan 2014. Bolagsjurist sedan 2014 och Vice President Legal från 2017.

 

Bakgrund: Tidigare arbetade Abby som företagsjurist på NBCUniversal Networks International och JD Sports Fashion PLC. Hon har en fil.kand i juridik och politik samt en jur.kand i internationell rätt.

 

PETRA ZACKRISSON 

Vice President Corporate Development, Betsson AB

Född: 1973

Anställd i koncernen sedan 2013.

Bakgrund: Petra har en bakgrund från management consulting. Senast, innan Betsson, var hon globalt ansvarig för affärsutveckling och försäljning inom Business Sweden samt regionsansvarig för Latin Amerika, Sub-Sahara Afrika och CEE. Innan dess var hon på McKinsey & Co. Hon har en MSc International Business från Handelshögskolan i Göteborg.

Aktieinnehav: 25 500 B-aktier, 150 000 personaloptioner.

FREDRIC LUNDÈN

   
   

Vice President Governance, Risk & Compliance, Betsson AB

 

Född: 1968

 

Bakgrund: Innan Betsson hade Fredric olika befattningar inom SEB, bl.a som chef inom Compliance funktionen, Compliance-specialist och bankjurist. Han har också arbetat på Finansinspektionens rättsavdelning och som domare inom domstolsväsendet. Han har en jur.kand från Stockholms Universitet och är hovrättsassessor i Svea hovrätt.  

 

Aktieinnehav: 25 000 köpoptioner.

Kaaren Hilsen

   
 

Finanschef (CFO), Betsson AB


Född: 1972, Storbritannien

 

Bakgrund: Kaaren har arbetat 17 år inom telekombolaget Telenor. Hon har haft olika befattningar, bland annat som CFO och VD, i flera länder i Asien, Norden och Österuropa. Hon har examen i Modern European Studies från Nottingham Trent University.

 

Aktieinnehav: 2 500 B-aktier.

 

 

 

Aktiekurs

Betsson AB

66.52 sek sek

Senast uppdaterad: 2018-02-16 17:29
20 minuter fördröjda uppgifter som eSignal.
Läs mer

Kontakt

Pia Rosin
Vice President of Corporate Communication
pia.rosin@betssonab.com
+46 736 008 500
Kontakta
BETSSON AB (publ), Regeringsgatan 28, SE- 111 53 Stockholm Tel: +46 (0) 8 506 403 00, Fax: +46 (0) 8 735 57 44, org nr 556090-4251, info@betssonab.com | Integritet | Kontaktsida | Sidkarta |